/ ennea.doo@gmail.com

Međunarodna znanstveno – stručna konferencija

Učenje izvan okvira – vrijednosti i
kontroverze učenja novog doba

4. i 5. studenog 2022. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Međunarodna znanstveno – stručna konferencija

Učenje izvan okvira – vrijednosti i
kontroverze učenja novog doba

4. i 5. studenog 2022. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Međunarodna interdisciplinarna zajednica učenja ENNEA
organiziraju i pozivaju sve zainteresirane na međunarodnu interdisciplinarnu znanstveno-stručnu konferenciju

Učenje izvan okvira - vrijednosti i kontroverze učenja novog doba

koja će se u hibridnom obliku (dio stranih, plenarnih predavanja online a sve ostalo uživo) održati 4. i 5. studenog 2022. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Informacije o prijavi

Cilj konferencije

Povezivanje znanstvenika, istraživača i praktičara, tj. osiguranje prilike za zajedničko promišljanje, razmjenu znanja i iskustava, utemeljenu raspravu i donošenje određenih zaključaka o ključnim temama Konferencije.

Vrste sudjelovanja

Sudionici se mogu prijaviti kao slušatelji ili prijaviti izlaganje slanjem sažetka, tj. cjelovitog rada.

Važni datumi

Prijava sažetaka do 1. 8. 2022. Prijava cjelovitih radova do 1.10.2022.
Rana kotizacija do 10. 8. 2022. Kasna kotizacija do 4.11.2022.

Prijava i objava radova

Svi sažeci proći će recenzentski postupak a oni pozitivno ocijenjeni sudionike će kvalificirati za izlaganje u nekoj od interaktivnih sesija. Svi cjeloviti radovi proći će dvostruki recenzentski postupak a oni pozitivno ocijenjeni bit će objavljeni u Zborniku radova Konferencije. Odabrani, pozitivno recenzirani radovi, bit će objavljeni u posebnoj znanstvenoj monografiji koja prati Konferenciju.

Sudionici konferencije

Domaći i inozemni znanstvenici tj. članovi akademske zajednice, istraživači i praktičari iz različitih razina odgojno-obrazovnog sustava (ranog i predškolskog, školskog, visokoškolskog), kreatori obrazovne politike i predstavnici drugih relevantnih ustanova i tijela koja se bave promicanjem kvalitete u području odgoja i obrazovanja.

Teme konferencije

Na konferenciji će se, kroz plenarna predavanja, interaktivne sesije i okrugli stol promišljati i diskutirati o temama:
*Od ideje do otkrića
*Kooperativno učenje u (posvađanom) timu “Crne rupe” učenja
*Kultura uljuđenog neslaganja kao podloga učenja
*Kritička refleksija i emancipacija praksa
*Učenjem do novih galaksija
*Priprema za školu budućnosti *Od ideje do otkrića
*Put ka profesionalnoj izvrsnosti

Sastavni dijelovi Konferencije

Plenarna predavanja

Plenarna predavanja održat će eminentni domaći i svjetski akademici, znanstvenici i istraživači.

Interaktivne sesije

Na interaktivnim sesijama, domaći i inozemni znanstvenici i praktičari prikazat će svoja iskustva, promišljanja i uvide te o najrelevantnijim temama Konferencije raspravljati s ostalima.

Okrugli stol

Na okruglom stolu, svi sudionici Konferencije pozvani su raspraviti o ključnim uporištima Konferencije i donijeti određene zaključke.

Organizatori

Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Međunarodna interdisciplinarna zajednica učenja ENNEA

Organizacijski odbor Konferencije zadržava pravo manjih modifikacija programa u skladu s prilikama u trenutku održavanja Konferencije.

Kotizacija

Rana kotizacija: 550,00 kn (80€)
Kasna kotizacija: 700,00 kn (95€)

Jezik

Sva predavanja s engleskog jezika bit će prevedena na hrvatski. Službeni su jezici Konferencije hrvatski i engleski jezik.

Kontaktirajte nas