Ennea tim je… …profesionalna interdisciplinarna zajednica učenja sustručnjaka/inja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. …platforma namijenjena zajedničkom učenju znanstvenika i praktičara povezanih idejom ostvarivanja suvremenih pristupa i inovativne prakse u ustanovama ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja. …zajednica učenja čiji sudionici jedni druge podupiru u kontinuiranom profesionalnom učenju usmjerenom jačanju vlastite autonomije i profesionalne emancipacije. …zajednica učećih subjekata koji kritički propituju postojeće standarde i koncepte te razvijaju nova profesionalna znanja potrebna za “regrutiranje” nove generacije profesionalaca s prepoznatljivim sustavom očekivanja i znanja o odgojno-obrazovnoj praksi i koja je u stanju postići smislen kvalitativni utjecaj na praksu. …kompetentan sustav podrške profesionalizaciji predškolske profesije koji odgojno-obrazovnim subjektima pomaže u nadvladavanju osobnih i institucionalnih ograničenja koja otežavaju prakticiranje humanih i demokratičnih vrijednosti. …zajednica kritičkih partnera učenja koji kontinuirano izgrađuju kapacitete samorefl eksije i zajedničke refleksije.

…sustav učenja koji se ostvaruje kombinacijom seminara (uživo) i webinara (online), čime se doprinosi racionalizaciji vremena i troškova koji proizlaze iz geografske distance sudionika i omogućuje kontinuitet učenja tijekom nepredvidivih epidemioloških prilika uzrokovanih globalnom virusnom pandemijom.